วันนี้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย รมว.กษ.(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 สิงหาคม 2560 ณ ภายใน พระบรมมหาราชวัง

 

เนื้อหาอื่น

ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการชุมชนสัมพันธ์ "ดอกไม้เพื่อพ่อ" ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิ...
อ.ส.ค. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ประจำปี 2560