วันนี้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย รมว.กษ.(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 สิงหาคม 2560 ณ ภายใน พระบรมมหาราชวัง

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560