วันที่ 12 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนัก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์การบริโภคนม และเพื่อประชาสัมพันธ์ในคุณค่าของการดื่มนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. ดูงานตลาดผลิตภัณฑ์นม ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
อ.ส.ค. จัดคืนความสุขให้ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหว...
งาน Pranburi Field Day 2017 ภายใต้แนวคิด เยี่ยมฟาร์ม ชิมนม ชมนวัตกรรม
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มอบนมไทยเดนมาร์ค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.สกลนคร