วันที่ 12 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนัก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์การบริโภคนม และเพื่อประชาสัมพันธ์ในคุณค่าของการดื่มนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2017
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมหารือกับ ดร.ชวชาต. สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหก...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในช่วงเช้า ดูงานฟาร์ม Fazend...
ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ดูงาน ณ รัฐ Sao Paulo , Brazil