Download (PDF, 3.28MB)

เนื้อหาอื่น

ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 9 รายการ เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิ...
จ้างแรงงานปฏิบัติงานแม่บ้านจำนวน 5 อัตรา
ราคากลาง งานเปลี่ยนหลังคาคลุมเชื่อมต่อระหว่งคลังสินค้าและปัจจัยการผลิต พื้นที่ 667 ตร.ม.
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ เลขที่ 008/2561