Download (PDF, 199KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 99,000 กิโลกรัม เลขที่ 153/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด 200 มม. จำนวน2 รายการ ประกาศที่ 126/2559
สอบราคาจ้าเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ 94 ตารางเมตร ประกาศเลขที่ 082/2560
สอบราคาซื้อกากถั่วเหลือง จำนวน 70, 840 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 124/2560