Download (PDF, 48KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KV และ...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทอม2/2559 โดย หจก.วิบูลย์พงษ์
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่า Original Plastic Pump เดือน ส.ค.-ก.ย.60
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที รูปแบบใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และวิ...