Download (PDF, 3.34MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางขนส่งนมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯต.ค.59-กงย.60.
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพันพาเลทนม UHT จำนวน 1 เครื่อง
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตข่าวประช...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัติงานสัตวแพทย์บริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ ขนาด ๒๐ ...