Download (PDF, 2.47MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมให้ModernTradeประจำเดือนกันยายน2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่อง UHTขนาด125cc.ประกาศเลขที่ 115/2560