Download (PDF, 2.04MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด200 มิลลิเมตร ประกาศเลขที่ 098/2560
จ้างแรงงานปฏิบัติงานแม่บ้านจำนวน 5 อัตรา
ราคากลางจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 2 อัตรา เพื่อประจำแผนกลูกค้าสัมพั...