Download (PDF, 480KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถังบรรจุไนโตนเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโ...
ราคากลางโครงการสัมมนาตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2560(ที่พัก ห้องจัดสัมมนา และห้องจัดเลี้ยง ...
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่119/2560