วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยความร่วมมือทั้ง 2 องค์กร จะเป็นการพัฒนาในเรื่องการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการขายให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. จัดสัมนาเรื่อง 'มาตรฐาน TMR มาตรฐานนม มาตรฐานฟาร์ม"
โครงการสัมมนาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค เขตภาคเหนือ
อ.ส.ค.เยี่ยม TNN Trading Export-Import Sole Co., Ltd ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดน-มาร์ค สปป ลาว
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร