เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) เข้าร่วมประชุมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามนโยบายการบูรณาการภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ( Sport Tourism ) ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ.ส.ค.ร่วมโครงการบริจาคโลหิต พร้อมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560(Worl...
ประชุม การตรวจ ประเมินโรงงานนม อ.ส.ค. ขอนแก่น และติดตามโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มอบนมไทยเดนมาร์ค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.สกลนคร