เช้าวันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นายนพดล ตันวิเชียร นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ และนายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิตย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

เนื้อหาอื่น

พิธิเปิดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 55 ปี อ.ส.ค. "รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค"
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560
อ.ส.ค.แสดงความยินดีกับ นาย เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน,สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และ Nation TV