อ.ส.ค.ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัชชา (ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ )ที่ได้รับรางวัลพิธีกร ดำเนินรายการเด็ก จากรายการ May I Help You ให้หนูช่วยนะ ช่อง True4U จากการประกาศผลรางวัลเกียรติยศพิฆเนศวร รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ซึ่งรายการ May I help You เป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปี ได้แสดงความสามารถและปลูกฝังค่านิยมให้รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละให้กับส่วนรวม โดยมี อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ

เนื้อหาอื่น

ตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ และได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านโคนมและอุตสาหกรรมนม
พิธีเปิดการสัมนาโครงการ " สัญจรสบาย ได้ใจงาม" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บ...
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
อ.ส.ค.แสดงความยินดีกับนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม และนายสุชัย บุตรสาระ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง...