เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจดูความพร้อมของระบบการขนส่ง ตามข้อตกลงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

เนื้อหาอื่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
เชิญชวนสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 (World Milk Day 2017)
อ.ส.ค.ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัชชา (ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ )