เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจดูความพร้อมของระบบการขนส่ง ตามข้อตกลงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ นมพาสเจอร์ไรส์ มอร์กานิก ไทย-เดนมาร์ค
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคเนื้อ ที่ใช้เครื่องผสม TMR ของ KEENAN และระบบ InTouch
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านคลังสินค้า และจัดส่งสินค...