Download (PDF, 140KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณจุมพล สุวรรณมณี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างจัดทำรายงาน ประจำปี 2560 และจัดทำ SD REPORT ประจำปี 2560 ณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรองน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง