เช้าวันที่ 26 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.ส.ค.ชั้น 5 บริเวณตลาด อ.ต.ก.จตุจักร กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
อ.ส.ค.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระป...
ดูงานบริษัท CRV Lagoa เป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมพันธุ์ Gyr และ Girolando
พิธีมอบรางวัลในโครงการคัดเลือก "คนเด่น คนดี ศรี อ.ส.ค. ประจำปี 2560"