เช้าวันที่ 26 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.ส.ค.ชั้น 5 บริเวณตลาด อ.ต.ก.จตุจักร กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

คุณพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน อส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และเ...
อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเขตป่าสงวน...
อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561
อบรมลูกค้าสัมพันธ์ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า