วันนี้ (28 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ ห้วหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน( นายวินิจ วงศ์วโรฬาร) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตรและป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโส ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รองเลขาธิการอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี
แผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ศึกษาด...
อ.ส.ค.มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker Line) ชุด" Wuadang Family" แก่มูลน...