Download (PDF, 252KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 106/2560
เช่าเต้นท์ผ้าใบ พร้อมผ้าใบด้านข้าง ประตูชักรอกพร้อมรางน้ำผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง