ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของ อ.ส.ค.

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT48x125cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศที่117/2559
สอบราคาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โ...
สอบราคาซื้อโพแทสเซียมไอโอไดด์ จำนวน 75 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 092/2560