ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านพักผู้อำนวยการ ไปยังหมู่บ้าน ง. ประกาศเลขที่ 016/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
ราคากลาง ค่าอะไหล่ จำนวน 3 ชุด ประจำเดือน มีนาคม 2560
จ้างการศึกษาการใช้ต้นอ่อนข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ โดยวิธีพิเศษ