วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย น้ำนมดิบ ประจำปี 2560/2561 กับ สหกรณ์โคนมทั่วประเทศไทย ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

 

 

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ได้รับเกียรติเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประเทศภูฏาน (Mr.Tshering Tobgay)
สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk...
อ.ส.ค.ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
อ.ส.ค.ร่วมต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์