เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ธ ผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ประธานสหกรณ์/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และ อาคาร 1962 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. แวะเยี่ยม และให้กำลังใจ พนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ จุดพักรถบริการประชาชนช่วงเทศกาลสง...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เยี่ยมชมศูนย์กลางข้อมูล ติดตาม และให้คำปรึกษา ด้านอาหารและการให้อาหารโคนม ประเทศ I...
พิธีมอบรางวัลในโครงการคัดเลือก "คนเด่น คนดี ศรี อ.ส.ค. ประจำปี 2560"
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าว " เจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2017"