วันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดย อ.ส.ค.มีผู้เข้าประกอบพิธีอุปสมบทในโครงการฯ จำนวน 7 คน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2560

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล "เส้นทางตามรอยพระบาทมหาราช 3 พระองค์"...
อ.ส.ค.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระป...
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤ...