ช่วงบ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ ออกรายการสด “แจ๋วแฟมิลี่” ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ในประเด็น “โคนมอาชีพพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้คนไทยได้บริโภคนม คุณภาพดี และเกษตรกรโคนมไทย มีอาชีพ ที่มั่นคง และยั่งยืน จนทุกวันนี้ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 

เนื้อหาอื่น

แผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค
ประชุมรับทราบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่1/2...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมประชุมสัมนากับผู้บริหารสูงสุด 52 รัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง "SOE CEO Forum
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤ...