บ่ายวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่ทางสำนักพิมพ์เดลินิวส์ ในประเด็นสัมภาษณ์โคนมอาชีพพระราชทาน และการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. ชั้น 4 กรุงเทพฯ

 

เนื้อหาอื่น

แผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค
พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานความร่วมมือ R'Project เพื่อการบริหา...
อ.ส.ค.ออกบูธกิจกรรมในงานคอนเสริ์ต วง INFINITE วงดังจากเกาหลี
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรม...