Download (PDF, 149KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมให้ModernTradeประจำเดือนกันยายน2559
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตข่าวประช...
ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานซ่อมแซมแผ่นสังกะสีป้ายบิลบอร์ด บริเวณด้านหน้าสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยงเชิงเ...
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ต...