Download (PDF, 30KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง กาวติดหลอดดูดนม UHT จำนวน 100 ถุง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
จ้างเหมาพนักงานขับรถโฟร์คลิฟเพิ่มเติม จำนวน 5 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
ซื้อวัสดุจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผสมเทียมโค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง