วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีที่ผ่านๆมาทางเหล่ากาชาด ได้อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อจำหน่ายในงานเทศกาลเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 นี้ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สภอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้นำผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. รสช๊อกโกแลต จัดชงชิม จำนวน 360 กล่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงาน เป็นอย่างดี

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมทำกิจกรรม "ขยับกาย บ่ายวันพุธ"
อ.ส.ค.ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโค...
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคีการศึกษา สร้างหลังคาโรงอาหาร โรงเรีย...
อ.ส.ค.เข้ารับโล่เกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานประจำปี 2560