ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> ราคากลางโครงการกิจกรรมสงกรานต์เฟสติวัล 2557

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเก็บหญ้าแห้ง พร้อมห้องเก็บอาหารข้นและห้องเก็บอุปกรณ์
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางค่า น้ำมันเตา A600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง มิ.ย.-ก.ย.