วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พร้อมด้วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ได้เข้าหารือและชี้แจงการขอใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งในการณ์นี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ,รักษาการธนารักษ์จังหวัดลำปาง,พัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง,ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง,หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน และคณะกรรมการสหกรณ์โคนมนครลำปาง เข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ทราบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เนื้อหาอื่น

ทีมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้ากรมปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบห้องปฎิบัติการสำนักงาน อ.ส.ค....
อ.ส.ค. ร่วมงาน "ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค "
ขอเชิญชวนร่วมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2017
กิจกรรม "จิบน้ำชา" ยามบ่ายกับ "นมไทย-เดนมาร์ค" (Exclusive Interview) เพื่อสานสัม...