วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสุรพล วาที หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ ตอนล่าง นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้ากองการตลาด ฝายการตลาดและการขาย นางจุรีย์ วิทยพันธุ์ หัวหน้ากองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ดูงาน CHINA INTERNATIONAL BEVERAGE INDUSTRY EXHIBITION ON SCIENCE & TECHNOLOGY OPENING ครั้งที่ 8 ซึ่งเกี่ยวกับระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นม และด้านการตลาด ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน UD Town Songkarn Day 2017 Wonder Water Land ณ ห...
เชิญชวนสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 (World Milk Day 2017)
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั...
ประชุม การตรวจ ประเมินโรงงานนม อ.ส.ค. ขอนแก่น และติดตามโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย