บ่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ และพนักงาน อ.ส.ค. เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 124,999 บาท ให้กับ “ตูน บอดี้แสลม” เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 11 โรงพยาบาล ในโครงการก้าวคนละก้าว จากเบตง ถึงแม่สาย 2,191 กิโลเมตร ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

โครงการสัมมนาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค เขตภาคเหนือ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก
อ.ส.ค.ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหาร อ.ส.ค.ลงพื้นที่ตรวจเยียมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด