Download (PDF, 138KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 4 เครื่อง
ราคากลางค่า น้ำมันเตา A600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง มิ.ย.-ก.ย.
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 760,000 ใบ ด้วยวิธีก...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...