อ.ส.ค. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก การประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ จำนวน 18 ทีม ผ่านเว็บไซต์ http://www.thai-denmarkworkshop.com/content.aspx?id=15  ภายใต้โครงการ Workshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด“นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิด Admired Brand กับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น นมแห่งชาติ

อีกทั้ง อ.ส.ค. มีกำหนดการจัดกิจกรรม Workshop และการประกวดรอบภูมิภาค จากทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี