Download (PDF, 258KB)

Download (PDF, 1.92MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน24,000 ม้วน ประกาศเลขที่ 147/2559
สอบราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 91,900,000 หลอด ด้วยวิ...
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพา...