Download (PDF, 182KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงานพนักงาน Outsouce เพื่อปฏิบัติหน้าที่แผนกบัญชีการเงิน และงานภายใน อ.ส.ค. โดยวิธีพิเศษ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำหรับประธานกรรมการ อ.ส.ค. โดยวิธีพิเศษ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ณ สำน...