ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เพื่อจัดจ้างถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำวน 7,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 069/2560
ราคากลางโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x250cc.(นมโรงเรียน)ประกาศเลขที่ 109/2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (อาคาร ๒) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประ...