วันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่หกของจุดตรวจจุดบริการประชาชน ณ บริเวณสามแยกท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ และประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ไปมอบเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ตรวจสอบการเดินเครื่องจักรบรรจุนม UHTของ Premier Propack ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวัน...
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก
ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เดินทางดูงานฟาร์มโคนม Fazenda Santa Luzia
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มอบนมไทยเดนมาร์ค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.สกลนคร