วันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันที่สามของศูนย์บริการประชาชน อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่จัดให้บริการประชาชนในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 ตามที่ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยในวันนี้ อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค ไว้คอยบริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการบริการ จำนวนทั้งสิ้น 1,351 คน รับน้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค(ฟรี) 1,032 ขวด และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค(ฟรี) 1,044 กล่อง ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ทาง อ.ส.ค.ได้มอบของขวัญพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรีและบุคคลทั่วไปลดครึ่งราคา ผู้ใหญ่ 120 บาท เหลือ 60 บาท,นักเรียน/นักศึกษา 100 บาท เหลือ 50 บาท,เด็ก 70 บาท เหลือ 35 บาท

เนื้อหาอื่น

สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมชาว อ.ส.ค.ขยับกายบ่ายวันพุธ
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย น้ำนมดิบ ประจำปี 2560/2561
วันที่หกของจุดตรวจจุดบริการประชาชน ณ บริเวณสามแยกท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแ...