วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของศูนย์บริการประชาชน อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่จัดให้บริการประชาชนในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 ตามที่ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ริมถนนมิตรภาพ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เข้ารับการบริการนมและน้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค จากทาง อ.ส.ค. ที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ จุดบริการ กันอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาอื่น

เยี่ยมชมโรงงานนมผง และโรงงานผลิตนม UHT ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ศึกษาด...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้าพบ และหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร)