ช่วงเย็นวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวโรกาสปีใหม่ โดยมี ประธาน (นายสวัสดิ์ โสมรักษ์ ) และเกษตรกร/สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้การต้อนรับ อันเป็นการ กระชับความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (กล่...
อ.ส.คหารือความร่วมมือกับบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาการเ...
นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนม...
อ.ส.ค.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2560