วันที่ 10 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี และ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ ในพระองค์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561โดยมี ส่วนงานกองพระราชพิธีและหน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.สระบุรี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี