ช่วงสายวันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ประกอบด้วยรางวัลประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่ และรางวัลประเภทสหกรณ์ขนาดเล็ก พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

ทีมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้ากรมปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบห้องปฎิบัติการสำนักงาน อ.ส.ค....
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันประกวดการเต้น Cover Dance
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2017)
กิจกรรมการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2017 ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 3 ประจำปี 2560