ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,000 กิโลกรัม เลขที่ 152/2559
จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ เลขที่ 024/2560
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร ประจำเดือนมีนาคม 2560