ช่วงค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมนายฮ้อยเดย์กับเกษตรกร ที่ส่งโคนมเข้าประกวด เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม และขอบคุณบริษัท /ผู้สนับสนุนงานประกวดโคนมครั้งที่ 35 ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Elements of a Strategy for Sustainable Dairy Development i...
เยี่ยม บริษัท อุดรอาชา กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนจำหน่ายนมไทยเดนมาร์ค จ.อุดรธานี
อ.ส.ค.ขอเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการชุมชนสัมพันธ์ "ดอกไม้เพื่อพ่อ" ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560