วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายทำรายการ Natcha and the gang ออกอากาศทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-8.30 น. ซึ่ง อ.ส.ค. เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ พร้อมด้วยนักแสดงน้องณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบ คุณแจ๊ค เชิญยิ้ม และได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์ โสมรักษ์ ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด และคุณสมาน เหล็งหวาน ร่วมแสดงในรายการ ซึ่งถ่ายทำ ณ บริเวณงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ณ อาคาร ...
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก 2560 ( World Milk Day 2017)
อ.ส.ค.เยี่ยม TNN Trading Export-Import Sole Co., Ltd ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดน-มาร์ค สปป ลาว