เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการเนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 เรื่อง ศาสตร์พระราชากับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์และปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิธีเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560
อ.ส.ค.ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโค...
โครงการ "รวมน้ำใจไทย-เดนมาร์ค ช่วยเหลือชาวโคนมประสบภัยน้ำท่วม" ในเขตพื้นที่ อ.หนองรี จ.ลพบ...