ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour พร้อมนำเยี่ยมชมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสื่อมวลชน ณ Valley Garden Resort อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคีการศึกษา สร้างหลังคาโรงอาหาร โรงเรีย...
ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เดินทางดูงานฟาร์มโคนม Fazenda Santa Luzia
อ.ส.ค.มอบผลิตภัณฑ์ "นมคิดดี...นมดี ที่คุณแม่รอคอย"
ร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น