ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ธรรมดีได้ดี Easy Life ตอนวิวาห์คาวบอย ณ อาคารเอนกประสงค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมูลนิธิธรรมดี ได้ดี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำเทปพิเศษโดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนมไทย-เดนมาร์ค และคำสอนของพระพุทธเจ้า ออกกอากาศทุกวันจันทร์ ทางช่อง ททบ.๕ เวลา ๑๗.๐๕ น. – ๑๗.๓๐ น.

เนื้อหาอื่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ปี 2560 (World Milk Day 2017)
อ.ส.ค.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ...
อ.ส.ค.หารือและชี้แจงการขอใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้าพบ และหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร)