Download (PDF, 222KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
รายชื่อผู้ชนะจ้างต่เติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติงาน)พื้นที่ 94ตารางเมตร ประกาศเลขที่ 082/2560
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่119/2560
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 30 เครื่อง และแบบตั้งโต๊ะ พ...